thi nghiem pda, thi nghiem pit, thi nghiem nen tinh

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           
3:34:20   -   Ngày 29 tháng 8 năm 2016

Phương pháp thí nghiệm thử tải động (PDA)

3.1 Mục đích của thí nghiệm:

Xác định sức chịu tải của cọc đóng, cọc khoan nhồi dựa vào sóng ứng suất đo được tại đầu cọc dùng phương pháp CASE và Phần mềm phân tích CAPWAP.

3.2 Phương pháp thí nghiệm:

Phương pháp này đảm bảo cho việc thu kết quả là đo được năng lượng của búa và thông số cọc trong quá trình đóng cọc là thiết bị PDA. Thiết bị này kết hợp với đầu đo gia tốc và đầu đo biến dạng được phát triển để thực hiện phân tích theo phương pháp CASE, dễ dàng đưa ra ngay lập tức một số đại lượng sau mỗi nhát búa:
     •    Sức chịu tải theo phương pháp CASE
     •    Năng lượng lớn nhất
     •    Sức nén lớn nhất và lực kéo trong quá trình đóng cọc
     •    Hệ số đồng nhất của cọc

3.3 Qui trình thí nghiệm:

     •    Các cọc thí nghiệm là các cọc đã đóng (khoan) tới độ sâu thiết kế.
     •    Đầu đo gia tốc và 2 đầu đo biến dạng được gắn vào 2 bên đối diện thân cọc bằng tắckê với khoảng cách từ 1.5D-2D (tính từ đầu cọc).
     •    Các đầu đo này được nối với thiết bị PDA model PAX bằng các cáp và giắc nối
     •    Tín hiệu được ghi sau mỗi nhát búa và kết thúc khi thu được tín hiệu chuẩn.

Theo tiêu chuẩn ASTM D 4945-08 Hoa Kỳ

3.4 Báo cáo kết quả thí nghiệm:

     •    Tên dự án
     •    Tên cọc, chiều dài và đường kính cọc
     •    Ngày thí nghiệm
     •    Tốc độ sóng
     •    Năng lượng lớn nhất tác động lên cọc
     •    Ứng suất nén lớn nhất
     •    Ứng suất kéo lớn nhất
     •    Khả năng chịu tải tới hạn của cọc

South Tech, thi nghiem pda, thi nghiem pit, thi nghiem nen tinh
Thí nghiệm PDA

 

Lĩnh vực hoạt động

Thí nghiệm cọc và kiễm định vật liệu xây dựng
Kiểm định chất lượng công trình
Chuyển giao công nghệ

Nhà cung cấp

Khách hàng