thi nghiem pda, thi nghiem pit, thi nghiem nen tinh

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           
23:46:36   -   Ngày 27 tháng 8 năm 2016

Thí nghiệm cọc & vật liệu xây dựng

1. Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bêtông (SONIC)

1.1 Mục đích của thí nghiệm:

Xác định tính đồng nhất của cọc khoan nhồi, cọc Barette, tường trong đất, bê tông liền khối lớn dựa trên biểu đồ phổ siêu âm và sóng tốc độ lan truyền.

1.2 Phương pháp thí nghiệm:
Các xung siêu âm được truyền qua bê tông thông qua các đầu dò siêu âm. Phương pháp này đưa ra nhằm xác định độ đồng nhất bê tông liền khối lớn của cọc khoan nhồi, vị trí và khuyết tật tiềm ẩn nếu có. Tại vị trí của đầu nhận tín hiệu, các xung thời gian đến và cường độ tín hiệu đo được thông qua bê tông. Đối với những ống ống siêu âm thẳng với khoảng cách đều nhau, phần bê tông đồng nhất được thể hiện bằng số lần đến của các xung vận tốc sóng và cường độ tín hiệu hợp lý, phần bê tông không đồng nhất cũng được thể hiện rõ bằng khoảng thời gian tăng và giảm cường độ tín hiệu do bê tông nhiễm bẩn, bê tông xốp, rỗ, khuyết.

Xem thêm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Phương pháp động biến dạng nhỏ(PIT)

2.1 Mục đích của thí nghiệm:

Xác định vị trí và dự đoán mức độ khuyết tật (nếu có) của cọc bêtông cốt thép(BTCT), cọc khoan nhồi dựa trên sóng phản hồi đo ghi lại được trên đỉnh cọc.

2.2 Phương pháp thí nghiệm:

Thí nghiệm PIT phát triển dựa trên lý thuyết truyền sóng. Khi một lực xung tác động lên đầu cọc sẽ gây ra sóng ứng suất lan truyền trong thân cọc. Gặp bất cứ thay đổi nào về tính đồng nhất trong thân cọc như nứt nẻ, rỗ hoặc lẫn tạp chất hoặc thay đổi thiết diện thân cọc, sóng này sẽ tách ra làm 2 phần, một phần tiếp tục đi xuống, phần khác phản hồi lên. Bằng cách đo lại thời gian và cường độ sóng phản hồi người ta có thể đánh giá được vị trí và dự đoán mức độ khuyết tật trong cọc.

Xem thêm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Phương pháp thí nghiệm thử tải động (PDA) 

3.1 Mục đích của thí nghiệm:

Xác định sức chịu tải của cọc đóng, cọc khoan nhồi dựa vào sóng ứng suất đo được tại đầu cọc dùng phương pháp CASE và Phần mềm phân tích CAPWAP.

3.2 Phương pháp thí nghiệm:

Phương pháp này đảm bảo cho việc thu kết quả là đo được năng lượng của búa và thông số cọc trong quá trình đóng cọc là thiết bị PDA. Thiết bị này kết hợp với đầu đo gia tốc và đầu đo biến dạng được phát triển để thực hiện phân tích theo phương pháp CASE, dễ dàng đưa ra ngay lập tức một số đại lượng sau mỗi nhát búa:
     •    Sức chịu tải theo phương pháp CASE
     •    Năng lượng lớn nhất
     •    Sức nén lớn nhất và lực kéo trong quá trình đóng cọc
     •    Hệ số đồng nhất của cọc

Xem thêm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Phương pháp thí nghiệm thử tải tĩnh cọc

4.1 Mục đích của thí nghiệm:

Xác định sức chịu tải của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng – lún . 

4.2 Phương pháp thí nghiệm:

Phương pháp nén tĩnh cung cấp mối quan hệ tải trọng - độ lún của cọc trong thời gian thí nghiệm nhằm xác định sức chịu tải của cọc làm việc trong đất nền, qua đó nhà thiết kế quyết định chính xác đồ án thiết kế cọc. Các cọc được gia tải theo từng cấp. Tải trọng thí nghiệm lấy từ 1,5 cho đến 3 lần tải trọng dự tính của thiết kế và thường do thiết kế qui định.
Thời gian thí nghiệm: Khi bê tông đủ cường độ thiết kế.

Xem thêm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Lĩnh vực hoạt động

Thí nghiệm cọc và kiễm định vật liệu xây dựng
Kiểm định chất lượng công trình
Chuyển giao công nghệ

Nhà cung cấp

Khách hàng