thi nghiem pda, thi nghiem pit, thi nghiem nen tinh

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           
1:15:20   -   Ngày 26 tháng 5 năm 2017

Nhà máy soda Chu LaiNHÀ MÁY SODA CHU LAI

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sản xuất sô đa Chu Lai
Vị trí
: Khu Kinh tế mở Chu Lai-Quảng Nam
Lĩnh vực thi công: Thí nghiệm PDA
Quy mô dự án: diện tích 60 ha với 39 hạng mục công trình

 

Lĩnh vực hoạt động

Thí nghiệm cọc và kiễm định vật liệu xây dựng
Kiểm định chất lượng công trình
Chuyển giao công nghệ

Nhà cung cấp

Khách hàng